Aheadguide

Plan Ahead

Walang bilib sa hula!!!

Leave a comment

Napadaan sa Funland si Juan Kahit wala syang bilib paniniwala sa hula, sumubok si Juan na magpahula.

“Tatlo ang anak mo ngayon,” sabi ng manghuhula kay Juan habang hawak nito at binabasa ang palad niya.

“Yun ang akala mo,” sumbat ni Juan. “Para sa iyong kaalaman, apat ang anak ko sa misis ko.”

“Yun ang akala mo,” Singhal naman ng manghuhula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *